Author: Mohammad Fauzy

Penulis, Dosen, Psikolog

Salah Pilih Jurusan

Berapa nilai untuk seorang mahasiswa yang tidak menguasai materi tugas akhir? Pertanyaan ini muncul setelah hampir satu jam saya bersama seorang penguji lain mengajukan pertanyaan terhadap seorang mahasiswa, tapi ia tidak fokus. Konsentrasinya hilang. Ia kadang minta kami mengulang pertanyaan…

Puasa sebagai Perisai

Ketika dua orang bertemu, mereka tidak hanya bertemu secara tubuh fisik. Ruh-ruh mereka juga saling berelasi. Saling mempengaruhi. Ruh-ruh yang kuat (baik atau buruk) mempengaruhi ruh-ruh yang lemah. Wajar jika orang merasa lelah setelah bertemu orang tertentu. Wajar jika orang…

Puasa dan Kelembutan Hati

Pada bulan puasa, semua orang yang berpuasa secara sadar memperlemah kekuatan tubuh secara fisik. Tanpa makan dan minum, hasrat, antara lain, marah, iri, dengki, dan kebencian tidak menghilang, melainkan kekuatannya melemah. Sifat-sifat yang mengeraskan hati itu kekuatannya berkurang. Karena itu,…

Hak Asasi Manusia dan Asas Negara (3)

I.          Tentang Hak Asasi Manusia dan Negara Hak memiliki, menggunakan, dan mempertahankan hati nurani, akal, dan budi merupakan anugerah Sang Pencipta.Karena itu hak memiliki, menggunakan, dan mempertahankan hati nurani, akal, dan budi tidak boleh dibatasi. Kalaupun dibatasi tidak akan efektif.…

Hak Asasi Manusia dan Asas Negara (2)

II.  Tentang Negara  A.  INDIVIDUALISME DAN KOLEKTIVISME Semua manusia, di mana pun dan kapan pun ia hidup mempunyai tujuan yang sama, memperoleh kebahagiaan.  Persoalan timbul ketika ia hendak memperoleh kebahagiaan itu. Dalam hubungan dengan manusia lain, ia dihadapkan pada pertanyaan,…

Hak Asasi Manusia dan Asas Negara (1)

Keberhasilan Pelaksanaan Hak-Hak Asasi Manusia sering dikaitkan dengan asas yang mendasari suatu Negara. Tulisan ini berusaha mengkaji, apa pun asas suatu negara, hakekatnya, tidak begitu menentukan pelaksanaan hak-hak asasi manusia. Faktor manusia yang dipilih memegang tampuk kekuasaan di suatu negara…

Fakta, Pernyataan mengenai Fakta, dan Pendapat

Fakta adalah segala sesuatu yang terjadi sebagai mana diinderai seseorang. Fakta ialah segala sesuatu  yang terjadi sebagai mana dilihat mata,  sebagai mana dibaui hidung, sebagai mana didengar telinga, sebagai mana dikecap lidah, sebagai mana disentuh kulit. Bukan sesuatu sebagai mana…